Tấm Ốp Lam Sóng G202x30

365.000

Kích Thước: 202 x 30 x 2950 mm

Độ Dày: 30mm

Số Thanh/M2: 1,67 Thanh

Bảo Hành: 10 Năm

Danh mục: