Vỉ Gỗ Nhựa VG300x300 Wood

60.000

Kích Thước: 300 x 300 x 25 mm

Màu Sắc: Wood

Số Tấm/Hộp: 11 Tấm/Hộp

Bảo Hành: 10 Năm

Danh mục: