Dự Án Lam Gỗ Chắn Nắng Ngô Gia Tự – Phan Rang – Ninh Thuận

Hạng Mục: Lam Gỗ Nhựa Chắn Nắng Ngoài Trời

Sản Phẩm: Lam Gỗ Nhựa TL_23x60 Wood

Công Trình: Villa 50m2

Vị Trí: Ngô Gia Tự, Phan Rang, Ninh Thuận