Dự Án Sàn Gỗ Bar Ngoài Trời Jungle Bar Phan Thiết

Hạng Mục: Sàn Gỗ Nhựa Ngoài Trời

Sản Phẩm: Sàn Gỗ Ngoài Trời TL 140×25 Dark Grey Thăng Long

Công Trình: Jungle Bar

Vị Trí: Nguyễn Đình Chiểu – Phan Thiết

Dự Án Sàn Gỗ Quán Bar Ngoài Trời